-

Anciens tournois
Utt Arena 2016
1er
30pts
Tournoi Mineur
11/12/2016 - Nantes (France)
Tournoi abonné Millenium # Octobre
2eme
10pts
Tournoi Mineur
24/10/2016 - Online