-

Anciens tournois
Megachip TV #1
3eme
10pts
Tournoi Mineur
13/07/2016 - Online