-

Anciens tournois
Megachip TV #1
2eme
20pts
Tournoi Mineur
13/07/2016 - Online