-

Anciens tournois
Dreamhack Tours top 16 (2)
40pts
Tournoi Majeur
16/05/2016 - Tours (France)
Hearthstone Festival - Phase de poule (5)
25pts
Tournoi Majeur
02/07/2016 - Lille (France)