-

Anciens tournois
Dreamhack Tours top 6
6eme
60pts
Tournoi Majeur
16/05/2016 - Tours (France)
Qualification fight arena #1
25pts
Tournoi Mineur
02/12/2016 - Online
Millstone Mars Arena
4eme
25pts
Tournoi Majeur
03/04/2016 - Levalois (France)
Classement Ladder janvier 2017 - top 50
20pts
Tournoi Mineur
01/01/2017 - Online
Qualif Millstone Avril #2
20pts
Tournoi Mineur
22/03/2016 - Online
Acensi University League 2016
3eme
20pts
Tournoi Mineur
04/12/2016 - Levallois (France)
Classement Ladder Juillet 2016 - Top 50
15pts
Tournoi Mineur
01/08/2016 - Online